Typy Szkół / XIII Liceum Ogólnokształcące

Gimnazjum Liceum SMS Technikum - informatyk Technikum - organizacja reklamy

XIII Liceum Ogólnokształcące

Uczniowie liceum mają możliwość nabywać wiedzę i umiejętności w klasach:

 • z rozszerzonymi obowiązkowymi przedmiotami maturalnymi
 • sportowych
 • SMS (szkole Mistrzostwa Sportowego)

Uczniowie mają możliwość trenować następujące dyscypliny sportowe:

 • kolarstwo (SMS)
 • wioślarstwo (SMS)
 • lekkoatletyka (klasa sportowa)
 • tenis ziemny (klasa sportowa)
 • piłka nożna (klasa sportowa)
 • hokej na lodzie (klasa sportowa)
 • taniec sportowy (klasa sportowa)

W szkole uczniowie uczą się języka angielskiego i niemieckiego.

Wymagane dokumenty:

 • podanie
 • dwa zdjęcia
 • zaświadczenie lekarskie
 • pisemna zgoda rodziców
 • opinia trenera (kandydaci do klas sportowych i SMS)
 • świadectwo ukończenia gimnazjum lub poświadczona kopia
 • zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego lub poświadczona kopia

Nabór elektroniczny według terminów ustalonych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy.

Sekretariat czynny w godzinach 8:00 - 15:00

góra

Gimnazjum Liceum SMS Technikum - informatyk Technikum - organizacja reklamy